O nás

Spoločnosť Promosys s.r.o. bola založená v roku 2001, ako spoločnosť zaoberajúca sa montážov fasádnych systémov priemyselných objektov na báze sendvičových panelov a skladaných plášťov. Postupne sa rozrastala a rozširovala aj predmet svojej činnosti . Momentálne je spoločnosť činná v stavebnej výrobe / fasádne a obkladové systémy stien, strešné konštrukcie, oceľové konštrukcie/, zámočníctve, klampiarskej výrobe a predaji, diagnostike striech. Počet zamestnancov a trvalo spolupracujúcich osôb sa v dnešnej dobe pohybuje okolo 55 ľudí.