Hľadáme montážne tímy.

Spoločnosť Promosys s.r.o. bola založená v roku 2001 ako spoločnosť zaoberajúca sa montážou fasádnych systémov priemyselných objektov na báze sendvičových panelov a skladaných plášťov. Postupne sa rozrastala a rozširovala predmet svojej činnosti. Momentálne sa spoločnosť orientuje na stavebnú výrobu (fasádne a obkladové systémy stien, strešné konštrukcie, oceľové konštrukcie),  zámočníctvo, klampiarsku výrobu a  diagnostiku striech. V súčasnosti je počet zamestnancov a trvalo spolupracujúcich osôb okolo 55 ľudí